Studio life logo
AN VUI
Founder: manhphan
Tầng 4 toà nhà Times Tower Số 35 Lê Văn Lương, TP Hà Nội
Industry 4.0 Village

Company detail

Market size
500 million USD- 1 billion USD
Started year
2017

Place: Tầng 4 toà nhà Times Tower Số 35 Lê Văn Lương, TP Hà Nội