Studio life logo
Xưởng tinh dầu H'Mong Cát Cát
Founder: Má A Nủ
Thon Cát Cát, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
AgriTech Village

Company detail

Market size
<500 million USD
Started year
2014

Place: Thon Cát Cát, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai