Studio life logo
An Nhien
Công ty CP Truyền thông & Thanh toán trực tuyến Toàn cầu (GCOP)
Công ty CP Truyền thông & Thanh toán trực tuyến Toàn cầu (GCOP) - Tầng 6, Tòa nhà ICon4, số 243A Đê La Thành, HN
AgriTech Village
Industry 4.0 Village
Community Village

Investor details

Investor role: Individual investor/ Nhà đầu tư cá nhân

Join history:

Channel: Website