Investor


Medtech Village
Industry 4.0 Village
VinaCapital Jonathan Viet Luu
VinaCapital Jonathan Viet Luu
Vietnam
AgriTech Village
Medtech Village
Tourism and F&B Village
Vietnam
AgriTech Village
Medtech Village
Tourism and F&B Village
Japan
AgriTech Village
Industry 4.0 Village
Vietnam
Impact Village
Community Village
Japan
AgriTech Village
Industry 4.0 Village
Impact Village
eSpace Coworking Linh Thuy Phan
eSpace Coworking Linh Thuy Phan
Vietnam
AgriTech Village
Industry 4.0 Village
Impact Village
Vietnam
AgriTech Village
Industry 4.0 Village
Impact Village
Venturra Capital Karissa
Venturra Capital Karissa
Indonesia
AgriTech Village
Edtech Village
Medtech Village
Indonesia
AgriTech Village
Edtech Village
Medtech Village
Indonesia
Edtech Village
Medtech Village
Industry 4.0 Village
Vietnam
AgriTech Village
Medtech Village
Impact Village
Công ty CP Truyền thông & Thanh toán trực tuyến Toàn cầu (GCOP) - Tầng 6, Tòa nhà ICon4, số 243A Đê La Thành, HN
AgriTech Village
Industry 4.0 Village
Community Village